2 ปี ระยะเวลารับมือโควิด-19

การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ดำเนินมาหนึ่งไตรมาสแล้ว ขณะนี้สถานการณ์ในหลายประเทศเพิ่งเข้าสู่เฟสแรกของการแพร่ระบาดเท่านั้น โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่เริ่มทยอยมีจำนวนผู้ป่วยปรากฏบนสื่อต่าง ๆ มากขึ้น แต่เมืองที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในพื้นที่จำกัดก็มีเพิ่มขึ้น ได้แก่ เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เพราะมาตรการสำหรับตรวจหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด และนำมากักตัวในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น จึงช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่าไวรัส-2019 ได้เป็นอย่างดี ทำให้อัตราส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ต่อจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดของทั้งสองประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำทั้งนี้ทุกการรับมือของนานาประเทศยังไม่มีใครได้เริ่มใช้ยารักษาโดยเฉพาะหรือวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ เพราะการวิจัยและพัฒนาอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์

ในระหว่างที่ต้องรอการพัฒนาวัคซีนและยารักษา เราควรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อเลี่ยงการเกิดโรคโควิด-19 เพราะโรคนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดของเราเสียหาย ส่งผลให้ระบบหายใจของเรามีปัญหาและไม่อาจกลับมาทำงานได้ตามปกติ เนื้อเยื่อส่วนนี้ไม่มีการสร้างทดแทนตามธรรมชาติ จึงเป็นอาการที่ร้ายแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (ถุงลมโป่งพองหรือมะเร็งปอด) รวมไปถึงผู้ป่วยกลุ่มความดันโลหิตที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเช่นกัน ช่วงเวลาเกือบ 2 ปี ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะโอกาสที่ไวรัสชนิดนี้จะกลายพันธุ์และฤทธิ์ร้ายกาจนั้นสูงมาก ส่งผลให้การรักษาแบบประคองอาการในปัจจุบันเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

การป้องกันเบื้องต้นคือ การปฏิบัติตัวตามนโยบายรณรงค์ “สวมหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน รับประทานอาหารแยกชุด และหมั่นล้างมือให้ถูกวิธี” หากเราตัดวงจรการแพร่เข้าสู่ร่างกายได้ โอกาสที่เชื้อโคโรน่าไวรัส-2019 จะเข้าสู่ปอดก็เป็นเรื่องยาก สิ่งเหล่านี้คือการป้องกันก่อนการป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากคุณโชคร้ายต้องต่อสู่กับไวรัสชนิดนี้ การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และการรักษาตัวในสถานพยาบาลย่อมมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา การมองหา ประกันโควิด-19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดี เมื่ออาการป่วยของคุณร้ายแรงถึงขั้นโคม่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ประกันโควิด-19 ยังจ่ายเงินให้ครอบครัวหรือคนที่คุณเลือกไว้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยอดสูงสุดอยู่ที่ 1 ล้านบาท การวางแผนก่อน / หลังป่วยโควิด-19 ช่วยให้คุณรับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-2019